SSRİ-nin iflasında etnik faktorun rolu

Ruslan Rəhimli
Tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, Antropologiya Mərkəzi

Azərbaycanın qədim insan düşərgələri

Əsədulla Cəfərov, 
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun şöbə müdiri
Tarix elmləri doktoru,  professor