ANALİTİKA

Füzuli rayonunun fiziki-coğrafi və geoloji şəraiti

Elnur Səfərov, 
SOCAR, Geofizika və Geologiya İdarəsi

AZƏRBAYCANIN SELİTRA POTENSİALI HAQQINDA

HƏMİD ASLANOV, 


ADNSU-nun “Faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası və işlənməsi Kafedrasının” dosenti