ANALİTİKA

Müəssisələrdə sosial münaqişələrin yaranması müxtəlif baxışlar aspektində

Zeynəddin Şabanov
AMEA Fəlsəfə İnstitutu, aparıcı elmi işçi,
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

SSRİ-nin iflasında etnik faktorun rolu

Ruslan Rəhimli
Tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, Antropologiya Mərkəzi

Azərbaycanın qədim insan düşərgələri

Əsədulla Cəfərov, 
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun şöbə müdiri
Tarix elmləri doktoru,  professor

SUMQAYIT ŞƏHƏRİNİN FORMALAŞMASININ İQTİSADİ-TARİXİ ASPEKTLƏRİ (1949-CU İLƏDƏK OLAN DÖVR)

ŞƏFA ƏLİYEV,

İqtisad elmləri doktoru,


Sumqayıt Dövlət Universitetinin 


 “Dünya iqtisadiyyatı və marketinq” kafedrasının professoru