Biləsuvarlı əsgərlərin  cəsurluq, qəhrəmanlıq , igidlik nümunələri 

  s.e.f.d.Murtəza Həsənov, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının  “Dövlət qulluğu və kadr siyasəti”  kafedrası