“BÖYÜK QAFQAZ SƏDDİ”NİN TARİXİ VƏ KATEX ABİDƏLƏRİ

Akif Məmmədli
Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA Şəki 
Regional Elmi Mərkəzin elmi işçisi