Beşbarmaq: müqəddəs dağın görünməyən tərəfləri

Rəşid Fətəliyev

AMEA-nın akad.H.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutunun

Paleocoğrafiya şöbəsinin aparıcı elmi işçisi,

geologiya-mineralogiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru