MÜDRİK İNSAN, İSTEDADLI ALİM-NOVATOR

Deyirlər yaşamaq bir sənətdir. Yaradıb yaşamaq, yüksək ideyalar, amallar uğrunda çarpışmaq bu sənətin şərəfli mənbəyidir. İnsanın xoşbəxtliyi onu əhatə edən insanlar arasında oyatdığı duyğulardan asılıdır. Yalnız insaniyyət, xeyirxahlıq, rəhimdillik , insaf, ədalət kimi fəzilətlər ətrafımızdakılarda şəxsiyyətə münasibətdə mehribanlıq, dərin hörmət və ehtiram hissləri doğurur.