DAĞLIQ ƏRAZİLƏRDƏ DENUDASİYA PROSESLƏRİ VƏ YER QABIĞININ MÜASİR TEKTONİK HƏRƏKƏTLƏRİ

Hafiz Səməd-zadə, 
Azərbaycan MEA H. Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun “Qurunun hidrologiyası və su ehtiyatları” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi,
Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

ZƏLZƏLƏLƏR, ONLARIN GENETİK TƏSNİFATI, COĞRAFİ YAYILMASI, PROQNOZU VƏ QORUNMAQ ÜÇÜN DAVRANIŞ QAYDALARI

Hamlet Mayılov, 
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Fövqəladə halların xəbərdar edilməsi və daxili təhlükəsizlik Baş idarəsinin sektor müdiri, geologiya-mineralogiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru