Azərbaycan ağır sənaye və maşınqayırma müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətliliyi

İqtisadiyyat Nazirliyinin Sənaye şöbəsinin müdir müavini Texniki Elmlər üzrə Fəlsəfə Doktoru --Fikrət Qurbanov,