SUMQAYIT ŞƏHƏRİNİN FORMALAŞMASININ İQTİSADİ-TARİXİ ASPEKTLƏRİ (1949-CU İLƏDƏK OLAN DÖVR)

ŞƏFA ƏLİYEV,

İqtisad elmləri doktoru,


Sumqayıt Dövlət Universitetinin 


 “Dünya iqtisadiyyatı və marketinq” kafedrasının professoru