MÜDRİK İNSAN, İSTEDADLI ALİM-NOVATOR

Deyirlər yaşamaq bir sənətdir. Yaradıb yaşamaq, yüksək ideyalar, amallar uğrunda çarpışmaq bu sənətin şərəfli mənbəyidir. İnsanın xoşbəxtliyi onu əhatə edən insanlar arasında oyatdığı duyğulardan asılıdır. Yalnız insaniyyət, xeyirxahlıq, rəhimdillik , insaf, ədalət kimi fəzilətlər ətrafımızdakılarda şəxsiyyətə münasibətdə mehribanlıq, dərin hörmət və ehtiram hissləri doğurur.

Geoloqun bir günü

Azərbaycanın yeraltı sərvətlərinin aşkarlanmasına təmənnasız xidmət edərək dünyasını dəyişmiş geoloqlarımızın parlaq xatirəsinə

ZƏLZƏLƏLƏR, ONLARIN GENETİK TƏSNİFATI, COĞRAFİ YAYILMASI, PROQNOZU VƏ QORUNMAQ ÜÇÜN DAVRANIŞ QAYDALARI

Hamlet Mayılov, 
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Fövqəladə halların xəbərdar edilməsi və daxili təhlükəsizlik Baş idarəsinin sektor müdiri, geologiya-mineralogiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru