NİZAMİ İRSİNİN TƏDQİQATÇISI, GÖRKƏMLİ GEOLOQ ALİM

Ağamahmud Səmədov, “Yer və İnsan” jurnalının redaktoru

DAĞ-MƏDƏN İŞLƏRİNİN TARİXİNDƏN

Elnur Şükürov, “Azinterpartlayış-X” MMC-nin direktoru