Erməni daşnaklarının Hitlerə və Holokosta rəğbət bəslədiklərini ifşa edən tarixi sənəd aşkarlanıb