Şabalıd torbası (geoloqun xatirələri)

AĞAMAHMUD SƏMƏDOV, “Yer və İnsan”  jurnalının redaktoru