NİZAMİ İRSİNİN TƏDQİQATÇISI, GÖRKƏMLİ GEOLOQ ALİM

Ağamahmud Səmədov, “Yer və İnsan” jurnalının redaktoru

Dünya coğrafiyasının təkamül dinamikasının öyrənilməsində klassik türk səyyahlarının izləri -Tarixi-coğrafi məlumat

H. Haqverdiyev - AMEA akad. H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu “Coğrafi fikir və toponimika” Şöbəsinin rəhbəri, coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru,

A.Haqverdi elmi işçi,

T.İsmayılova elmi işçi

DAĞ-MƏDƏN İŞLƏRİNİN TARİXİNDƏN

Elnur Şükürov, “Azinterpartlayış-X” MMC-nin direktoru