NİZAMİ İRSİNİN TƏDQİQATÇISI, GÖRKƏMLİ GEOLOQ ALİM

Ağamahmud Səmədov, “Yer və İnsan” jurnalının redaktoru