Dağ-mədən sənayesinin inkişafı ölkənin tərəqqisinin əsas meyarı kimi

İsrafil Cəlilov, 
“Azeri Mining Group” MMC-nin direktoru