Füzuli rayonunun fiziki-coğrafi və geoloji şəraiti

Elnur Səfərov, 
SOCAR, Geofizika və Geologiya İdarəsi

AZƏRBAYCANIN DƏRİNLİK YARIQLARININ ƏMƏLƏ GƏLMƏSİ VƏ FORMALAŞMA MEXANİZMİNİN YER QABIĞININ TƏKAMÜLÜNÜN GEODİNAMİKASI KONSEPSİYASI MÖVQEYİNDƏN İZAHI

Haqverdi Haqverdiyev,  
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun “Petrologiya” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

BALAKƏN ƏHVALATLARI

AĞAMAHMUD SƏMƏDOV, “Azeri Mining Group” MMC-nin əməkdaşı