Beşbarmaq: müqəddəs dağın görünməyən tərəfləri

Rəşid Fətəliyev

AMEA-nın akad.H.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutunun

Paleocoğrafiya şöbəsinin aparıcı elmi işçisi,

geologiya-mineralogiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

 

 

SSRİ-nin iflasında etnik faktorun rolu

Ruslan Rəhimli
Tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, Antropologiya Mərkəzi

Azərbaycanın qədim insan düşərgələri

Əsədulla Cəfərov, 
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun şöbə müdiri
Tarix elmləri doktoru,  professor