AZƏRBAYCANIN SELİTRA POTENSİALI HAQQINDA

HƏMİD ASLANOV, 


ADNSU-nun “Faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası və işlənməsi Kafedrasının” dosenti

BALAKƏN ƏHVALATLARI

AĞAMAHMUD SƏMƏDOV, “Azeri Mining Group” MMC-nin əməkdaşı