Heydər Əliyevin neft strategiyası

Elnur Səfərov, BDU, doktorant, SOCAR, GGİ, Böyük geoloq

Füzuli rayonunun fiziki-coğrafi və geoloji şəraiti

Elnur Səfərov, 
SOCAR, Geofizika və Geologiya İdarəsi