SSRİ-nin iflasında etnik faktorun rolu

Ruslan Rəhimli
Tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, Antropologiya Mərkəzi