Əsil insan ömrünün çalarları - Foto

H.Çələbi (sağdan), A.İsazadə və A.Səmədov Ordubadda geoloji marşrutda